Quân Tử dùng người

“Cho ở xa để xem lòng trungCho ở gần để xem lòng kínhSai làm nhiều việc để xem cái tàiHỏi lúc vội vàng để xem cái tríHẹn cho ngặt ngày để xem cái tínỦy cho tiền bạc để xem cái nhânGiao cho việc nguy biến để xem cái tiếtCho đánh chén say sưa để xem […]

Read more "Quân Tử dùng người"