Trong chuyến đi company off-site vừa rồi của Ather Labs, chúng tôi đã có một buổi nhìn lại những gì team đã làm trong 1 năm vừa rồi, cũng như chia sẻ lẫn nhau về những kinh nghiệm, khó khăn trong quá trình phát triển sản phẩm và những định hướng tiếp theo.

Từ việc xây dựng một văn hoá luôn học hỏi và chia sẻ, phát huy con người qua việc xây dựng hệ thống và là nơi “great teams passionately develop games”.

Không tổ chức nào đảm bảo được cho xác suất thành công của sản phẩm, nhưng tổ chức có thể xây dựng nền móng đề có thật nhiều cơ hội đến và sẵn sàng nắm bắt nó.

Sau đây là những khoảng khắc được ghi lại của một phần nhỏ các con người đang làm nên Ather Labs. Cám ơn tất cả rất nhiều!

Leave a Reply